Pour nos patients/ Ho an'ny mararintsika

Toro-hevitra ho an'ireo mararintsika/ Conseils pour nos patients

Image: 

Je veux facilement comprendre... la polyarthrite rhumatoïde

Qu’est ce que la polyarthrite rhumatoïde ?

Je veux facilement comprendre... le RAA

Qu’est ce qu’un RAA ou Rhumatisme Articulaire Aigu ?

Je veux facilement comprendre... la gonarthrose

C’est quoi l’arthrose ?

L’arthrose est l’usure du cartilage qui recouvre les extrémités osseuses au niveau d’une articulation. C’est la plus fréquente cause de maladies articulaires.

L’arthrose du genou : c’est quoi ?

Je veux facilement comprendre... la coxarthrose

La coxarthrose : c’est quoi ?

Je veux facilement comprendre...l'arthrose dorso-lombaire

C’est quoi une arthrose dorsolombaire?

Fanazaran-tena ho an'ireo lany vanin-taolan'ny lohalika na "Gonarthrose"

Fanazaran- tena hampitsotra ny lohalika

Matory amin’ ny kibo eo ambony kidoro mafimafy, ny ranjo sisa no avela mihoatra ny kidoro, ny lohalika eo amin’ ny zoron’ ny kidoro. Avela eo mandritran’ ny 1 minitra, ho hitanao fa hitsotra ho azy ny lohalikao

Karazana fitaizan-tena azo atao any an-trano raha toa ka marary ny lamosina (lombalgie commune)

Ny fitaizan-tena dia mahomby amin’ny fanalana na fanalefahana ireo voka-dratsy ateraky ny « lombalgie », ka ny hanalavana sy ny hanamafisana ny hoza-damosina, ary ny hampakana aina azy no tanjona amin’izany.

Ireo fanatanjahantena mba hanamafy ny taolana

IREO KARAZAM–PITAIZAN–TENA  AZO ATAO HANAMAFISANA NY TAOLANA

Mila fitaizana ny taolana mba ahafahana manamafy azy ireo. Indreto ary ny tokony atao. 

Les antalgiques, ces médicaments contre la douleur

LES ANTALGIQUES OU LES MEDICAMENTS ANTIDOULEURS

Dr RAKOTOHARIVELO Hendry, Dr RALANDISON Stéphane

Service de Rhumatologie, CHU JRB Befelatanana, Antananarivo

 

Fantatrao ve ny atao hoe "arthrose"?

Toro-hevitra ho an’ny mararintsika

 I.FANTATRAO VE  NY ATAO HOE « ARTHROSE » ?

Ny “arthrose” dia aretina mpahazo ny vanin-taolana, izay manimba mivantana ny fonon’ taolana na “cartilage”.

Pages