Fanazaran-tena ho an'ireo lany vanin-taolan'ny lohalika na "Gonarthrose"

Fanazaran- tena hampitsotra ny lohalika

Matory amin’ ny kibo eo ambony kidoro mafimafy, ny ranjo sisa no avela mihoatra ny kidoro, ny lohalika eo amin’ ny zoron’ ny kidoro. Avela eo mandritran’ ny 1 minitra, ho hitanao fa hitsotra ho azy ny lohalikao

Fanazaran-tena fanamafisana ny nofom- pe anoloana

Mipetraha mahitsy tsara eo ambony seza ( misy fiankinana ), makà boky matevina na zavatra matevina hametrahana ny tongotra. Atsotray mahitsy avy eo ny lohalika iray, ary ezaho ny mampirona ny loha- tongotra  mankany aminao. Avelao eo mandritra ny 10 segondra, dia avotsory moramora. Averimbereno in- 10 isaky ny lohalika marary izany

Fanazaran- tena hanamafisana ny nofom-pe aoriana

 

Mipetraka mahitsy tsara eo ambony seza, tsy adino ny boky matevina hametrahana ny tongotra, ampiakarina ny loha-tongotra ka ny void-tongotra sisa no manindry mafy ilay fametrahan- tongotra. Tazomy eo mandritra ny 10 segondra, avy eo dia avotsory moramora. Averimbereno in- 10 isakin’ ny lohalika marary  

 

Fanazaran-tena hisintonana  ny nofom- pe anoloana

Matory @ kibo, ny tànana mitsotra any aloha, aforeto ny lohalika ary ampifamatory ny tongotra hanome endrika  “X”, ampanatony ny fitombenana ny vodi- tongotra  ka ny tongotra aoriana indrindra no manosika ny tongotra ilany nefa tsy tokony  hiainga ny fitombenana amin’ izany.

 

Fanazaran-tena mba hisintonana ny “tendons” sy ny “ ligaments” ny  nofom- pe aoriana

 

Makà seza roa, mipetraha eo amin’ ny seza iray, ampifanengeno ny tongotra roa, ary apetraho eo amin’ ny seza iray hafa ny vodi- tongotra ; izany hoe, eo anelanelan’ ny seza roa izany no misy ny  lohalika.  Ajanony ela eo arak’ izay vitanao. Tazomy mandritra ny 10 segondra eo ho eo ilay paozy ; avy eo avotsory moramora.  Averimbereno izany ka hampifandimbiaso ny tongotra roa, ka in-10 avy.

 

Fanamarihana: fara fahakeliny 10 mn isan’andro  no tokony hanaovana ireo fanazaran-tena, indrindra raha mahatsapa fahasarotana ianao eo amin’ ny fanatsorana ny lohalika.