Fantatrao ve ny atao hoe "arthrose"?

Toro-hevitra ho an’ny mararintsika

 I.FANTATRAO VE  NY ATAO HOE « ARTHROSE » ?

Ny “arthrose” dia aretina mpahazo ny vanin-taolana, izay manimba mivantana ny fonon’ taolana na “cartilage”. Ny vanin-taolana dia fihaonan’ny taolana roa, no koa hoe toerana hifampikasohan’ny tendron-taolana roa samy hafa amin’ny alalan’ ny fonon-taolana, izay mivelona amin’ny tsiranoka atao hoe “liquide synovial”. Ny “liquide synovial” dia manamora ny hetsikin’ny vanin-taolana mba tsy ho maisatra ary manome sakafo ilay taolana.

Aretin’ ny fahanterana ve ny “arthrose”?

              Tsia, tsy hoe antitra akory dia mitranga ny “arthrose”. Vokatry ny tsy fifandanjana eo amin’ny fahasimbana sy ny fanamboarana ara-boajanahary misy eo amin’ny fonon-taolana ny arthrose. Lasa  mihamanify ny “cartilage” ka manano sarotra ny hetsikin’ ny vanin-taolana, izany hoe toy ny tsy misy menaka intsony manamora ny fihetsika ny vanin-taolana. Ny taolan-damosina, ny valahana, ny lohalika ary ny tànana no matetika itrangan’ny fahasimbana voalohany.

Inona no mety ahasimba haingana ny “ cartilage”?

  • Ny fahatavezana, satria ny vesatra rehetra dia miatraika eo amin’nyvanin-taolana
  • Ny takaitra avy amin’ny dona mafy nisy teo amin’ny vanin-taolana iray
  • Ny fanatanjahan-tena maherihery vaika (hazakazaka, baolina kitra,…), sy ireo hetsika miverimberina matetika (fitondrana entana  mavesatra matetika, …)
  • Ny tsy fahatomombanan’ ny fonon-taolana ara-boa-janahary

Afaka miara-mitranga amin’ny olona iray ireo tranga rehetra voalaza teo ireo.

 

Manaranaka ve ny “arthrose?”

Misy tokoa ny fianakaviana izay ahitana ny “arthrose”, ary matetika mitranga izany eny amin’ny vehivavy izay manana reny sy/na nenitoa taizan’ ny arthrose, indrindra ny arthrose eny amin’ny rantsan-tànana.