Ireo fanatanjahantena mba hanamafy ny taolana

IREO KARAZAM–PITAIZAN–TENA  AZO ATAO HANAMAFISANA NY TAOLANA

Mila fitaizana ny taolana mba ahafahana manamafy azy ireo. Indreto ary ny tokony atao. 

I.Fitaizana tena isan’andro

  • Fandehanana tongotra isaky ny azo atao (rehefa miantsena...)
  • Famolahan – tena hanao dia tongotra mandritra ny minitra vitsivitsy. Tsy mampaninona izay hafainganam – pandeha mahazatra anao, fa kosa ilaina ny manatanteraka  izany isan’andro.
  • Fanaovana « mouvements » vitsivitsy entina hanafanàna  ny vanin-taolanao rehefa mifoha maraina.
  • Fahazotoana miakatra tohatra amin’ny fiainana andavanandro

 

II.Fifidianana izay karazana fitaizan – tena mety amin’ny tena

Fanaovana fanatanjahantena  30 minitra isan’andro no tanjonaMampatevina sy manampy amin’ny fanamafisana ny taolana  ny fanatanjahan – tena. Tsy tara ny fanapahan – kevitra raha toa ka te hanomboka ny hanatsara ny taolany ny olona iray, ka hitaiza tena amin’izay, na firy taona izy na firy taona. Fanatanjahantena mifanandrify amin’ny taonan’ny tena anefa no atao. Marihina fa ny dia tongotra no anisan’ny tsara indrindra.

Aleo :

  • mifidy ireo karazam-pitaizan- tena mitaky ny tena ny hitsangana mandritra ny fanaovana azy, toy izay ireo izay mitaky ny tena ny hipetraka (ohatra : ny mamoy  bisikileta)
  • mifidy ireo karazam-pitaizan-tena izay manalava ny hozatra

Azonao atao ny maka toro-hevitra  avy amin’ny dokotera manana traikefa momba izany. Mila misakafo tsara mialohan’ny fanatanjahan tena.

 

Karazam – pitaizan – tena azo atao

Voka – tsoa eo amin’ny taolana

Voka – tsoa hafa

Mandeha tongotra, mihazakazaka (« jogging »), milalao « tennis », mitsangatsangana anaty ala sady mibaby entana (« randonnée avec sac au dos », volley – ball, aérobic, fitness, dihy,…

 Ao an – trano : “ stepper”, fanaingana fonjam-by

Tena tsara be

Tena tsara be eo ho an’ny hozatra sy ny fo ary ny  lalan – drà

Yoga, tai-chi, dihy mihaja (« danse de salon »), mitsangatsangana, mandehandeha (« promenade »)

 

Tsara

Manampy ny tena tsy hangozohozo ka miaro tsy hianjeranjera foana sy ho tapa – taolana

Milomano, mamoy bisikileta, fanatajahan-tena anaty rano

Tsy dia misy loatra

Tsara ho an’ny hozatra sy ny fo ary ny lalan – drà ihany koa

Fikarakarana zaridaina, fanam-boarana ny entana mandinika ao an-trano, « bricolage »

Tsy dia misy loatra

Tandremo ny fomba fijoro sy fiondrehana izay miantraika any amin’ny lamosina avy hatrany !

« Rugby », fianarana miady mila herisetra(«  sports de combat »), fianarana miady (« arts martiaux »)

Tsy tokony hatao raha toa ka efa malemy ny taolanao

Tsara ho an’ny hozatra sy ny fo ary ny lalan – drà ihany koa