Karazana fitaizan-tena azo atao any an-trano raha toa ka marary ny lamosina (lombalgie commune)

Ny fitaizan-tena dia mahomby amin’ny fanalana na fanalefahana ireo voka-dratsy ateraky ny « lombalgie », ka ny hanalavana sy ny hanamafisana ny hoza-damosina, ary ny hampakana aina azy no tanjona amin’izany. Marihina fa mila miaina tsara ianao mandritra ny fitaizan-tena (miaina lalina sy moramora fa tsy misefosefo).  Indreto misy karazany vitsivitsy izay azonao atao ao an – trano. Hitanao ery amin'ny farany  ambany amin'ny pejy ny sary mifanaraka amin'ireto fanazaran-tena voafaritra manaraka ireto ireo.

 

Ireo fomba hampihenjana ny hoza-damosina
 1. Mitsangana, sady ahankina amin’ny rindrina ny lamosina.

Ny ataonao : mihinjitra, manalava lamosina. Atsotra amin’izay avo indrindra ny tànana sy ny loha sady ampidirina ny soka.  Hazony mandritra ny 6 segondra, avy eo dia atsaharo mandritra ny 6 segondra izany.(sary 1)

 1. Mitsangana, sady asabàka ny tongotra. Atsotra ny tànana, ka apetraka eo ambonin’ny fanaka iray.

Mahitsy ny lamosina. 
Ny ataonao : hazony hahitsy ny lamosina, ka ahemory  ny fitombenana sy ny tongotra. Hazony mandritra ny 6 segondra, avy eo dia atsaharo mandritra ny 6 segondra izany. (sary 2)

 1. Mipetraka amoron’ny seza, ka ny ilan'ny vatana ihany no mipetraka. (sary 3)
  Ny ataonao : sintony amin’ny tànana ny tongotrao ilany, ka ento manakaiky ny fitombenana. Hazony mandritra ny 6 segondra, avy eo dia atsaharo mandritra ny 6 segondra izany.

Avereno indimy izany, dia ny tongotra ilany indray no sintonina.

 1. Mitsilany, ka ampifanindrina eo amin’ny tratra ny tànana (les bras en croix)
  Ny ataonao : ahodina miakavanana ny loha, aforitra ny tongotra ankavia, raisin’ny tànana ankavia ny lohalika ankavanana ka alefany any ankavia hipetraka amin’ny tany. Hazony mandritra ny 6 segondra, avy eo dia atsaharo mandritra ny 6 segondra izany.

Ahodina miakavia indray ny loha, aforitra ny tongotra ankavanana, raisin’ny tànana ankavanana ny lohalika ankavia ka alefany any ankavanana hipetraka amin’ny tany. Hazony mandritra ny 6 segondra, avy eo dia atsaharo mandritra ny 6 segondra izany. (sary 4)

 1. Mitsangana, mahitsy ny lamosina, ny tànana  mipetraka eo amin’ny valahana, ny tongotra iray mipetraka eo amin’ny  rihana na seza arakarak’izay mety aminao.
  Ny ataonao : miondrika sady hazonina mahitsy ny lamosina. Azonao ingaina ny loha-tongotra mba ho voasintona ny ranjo. (sary 5)
 Ireo fomba fanamafisana ny hozatry ny hazon-damosina

 

 1. Midaboka, ny tànana roa ambonin’ny fitombenana.
  Ny ataonao : ingaina ambony araka izay vita ny tongotra sy ny loha. Hazony mandritra ny 6 segondra, avy eo dia atsaharo mandritra ny 6 segondra izany.(sary 6)
 2. Mitsangana : miankin-drindrina ny loha, ny lamosina ary ny fitombenana. Ny lohalika alefa mankeo aloha. Ny ataonao : midina ambany toy ny hipetraka, ajanona rehefa miforitra tsara manao efa – joro ny tongotra. Hazonina ela indrindra araka izay vita izany, sady mifoka rivotra lalina. (sary 7).
 3. Mitsilàny, aforitra ny lohalika, ary apetraka mahitsy mikasika ny tany ny faladia. Apetraka aorian’ny loha ny tànana. Ny ataonao : ingaina mankany amin’ny soroka ny lohalika roa. Ny tongotra ihany no ahetsika. Hazony mandritra ny 6 segondra, avy eo dia atsaharo mandritra ny 6 segondra izany. (sary 8)
 4. Mitsilàny, aforitra ny lohalika ary apetraka mahitsy mikasika ny tany ny faladia. Apetraka aorian’ny loha ny tànana. Ny ataonao : ahodina miankavanana ny kiho ankavia, sady ingaina tsy ipetaka amin’ny tany intsony ny soroka. Averina izany, saingy ampifamadihana. (sary 9)

 

Ireo fomba hampakana aina ny lamosina
 1. Mitsilàny, atohaka tsara amin’ny tany ny lamosina, aforitra ny lohalika ka ny ambany lohalika dia apetraka ambony seza. Apetraka aorian’ny loha ny tànana. (sary 10)

 

 1. Mandohalika, mipetraka ambony vodi – tongotra, aforitra ny lamosina ka atohoka amin’ny tany ny tampon – kandrina sy ny tànana. (sary 11)

 

Tsara raha misy dokotera na kinésithérapeute mana – traikefa amin’ireo voalaza ireo manoro anao vao manatontosa izany ianao.

Isan’andro no tokony hanaovana ireo; farafahakeliny intelo isan-kerinandro.  Mila atao mitohy hatrany mba hisy vokany.  Raha misy manaintaina mandritra ny fitaizan-tena dia ajanona avy hatrany izany. Mila atao moramora ny fihetsika rehetra, mandritra ny minitra vitsy fotsiny ihany isan’andro.