Ny tsara ho fantatra momba ireo fanafody anti-inflammatoires na AINS

NY Tsara ho fantatra momba ireo fanafody « ANTI-INFLAMMATOIRES »

 

Tena fampiasa matetika ny « anti-inflammatoires » rehefa mitsabo ny aretina mahazo ny vanin- taolana: manala ny fanaintainana izy ireo, ary koa mahatonga ny vanin-taolana marary afaka mihetsika bebe kokoa.

 

Inona no atao hoe « anti-inflammatoires »?

Ny « anti-inflammatoires » kosa dia karazam-panafody miady amin’ireo fanaintainana, fivontosana, hafanana  izay mety mahazo ny vanin-taolana.  Roa karazana ny  « anti-inflammatoires » :

  • Ny « corticoïdes »
  • Ny « AINS » (« anti-inflammatoires non stéroïdiens »)

Maro ny endriky ny fanafody  « anti-inflammatoires » :

  • Atelina (comprimés, gélules)
  • Atao sisika (suppositoires)
  • Tsindronina
  • Ahosotra amin’ny hoditra tandrifin’ny vanin – taolana marary (crèmes, gels, pommades). Azo atao ny manampy « anti – inflammatoires » atelina eto.

 

Inona no mety ho voka-dratsy mety ateraky ny « anti-inflammatoires »?
  • Mampihena ny hery fiarovana ny asidra anaty  vavony: matetika dia mankarary ny vavony noho izany ny anti-inflammatoires. Izany no antony ampiarahana ny “anti-inflammatoires” amin’ireo karazam-panafody mampihena ny marikivy anaty vavony. Marihina fa mety hitarika io voka- dratsy io daholo ny “anti – inflammatoires”, na ny atelina, na ny atao sisika,  na ny tsindronina AFA-TSY ny ahosotra.
  • Tandremana ihany koa ireto manaraka ireto rehefa mampiasa « anti – inflammatoires »:
  • Tsy ampiasaina ela loatra
  • Tsy mampiasa azy ireo raha tsy nahazo alàlana  avy tamin’ny dokotera satria maro ireo voka-dratsy hafa, ary mety tsy hiaraka amin’izay fanafody hafa hohanin’ilay marary ny « anti- inflammatoires »